Hello, is it me you’re looking for?

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do...
No need to look any further
moving under braking are here for you

Selvom Lewis Hamiltons besværlige kontraktforhandlinger skabte overskrifter i januar og starten af februar, har Formel 1 på nyhedsfronten reelt været i dvale efter en meget intensiveret sæson, der først sluttede midt i december 2020. Både Formel 1-feltet og moving under braking har profiteret af en pause, men med "track-action" i midten af marts med 3 dages pre-season tests er alle parter tilbage til en forhåbentlig spektakulær udgave af Formel 1 i 2021.

Hvad er nyt i Formel 1?

Der har i flere år været talt om, at en massiv ændring skulle træde i kraft i 2021, hvor de nye regulativer ville muliggøre det for alle teams, at kunne vinde et Grand Prix. Det er i hvert fald den teoretiske udlægning, og selvom ændringen i regulativet blev udsat til 2022, er der flere ting, der så småt introduceres fra og med i år. Flere af elementerne er af meget teknisk karakter vedrørende racernes opbygning. Jeg vil gennemgå nogle punkter, der gør regelændringerne mere håndgribelige, da nedenstående elementer påvirker fanoplevelsen/det sportslige indtryk.

Alle træningssessioner har nu 1 times varighed, hvor de 2 første træningssessioner på fredage tidligere har været 90 minutter per session. Dette initiativ kommer af, at der forventes øget køretid fra alle teams, hvis tidsrammen bliver mindre. Man vil fra Formel 1-organisationens side fjerne de minutter i træningssessionerne hvor mange teams agerer afventende i garagerne. Med udsigt til 2 x 30 minutters mindre køretid set over en løbsweekend, er der ikke råd til at gamble med den altafgørende tid på asfalten. Slutresultatet giver på papiret fansene et mindre tidsrum med underholdning, men kvaliteten skulle overtrumfe kvantiteten i dette tilfælde.

Tæt racerløb er selve DNA´et for Formel 1, og der skulle være lagt i ovnen til mere tæt racerløb fremover. En række tekniske ændringer har givet racerne mindre downforce, hvorfor kørerne nu har mulighed for at placere sig tættere på hinanden i placeringsduellerne end det har været tilfældet de senere år. Den tidligere downforce-pakke på racerne har ved flere lejligheder demonstreret, at racerne var mest effektive når der ikke var andre racere inden for rækkevidde. Vil man have dueller på banen, må man bevæge sig i retning af, at der er en downforce-gevinst ved at placere sig korrekt- og tæt på sine modkørere. Det bliver spændende at se, hvorvidt der vil vise sig en mærkbar forskel med denne ændring.

Formel 1 introducerer sprintløb som en del af 2-3 endnu ikke bekræftede løbsweekender. Det vil være et minimeret løbsformat, hvor der køres under halvdelen af distancen af et normalt Grand Prix. Hele formatet bliver først endeligt konfirmeret tæt på sæsonstarten, men på tegnebrættet er der en løsning med 1-2 sprintløb per udvalgt weekend, hvor resultatet definerer startrækkefølgen til dagen efter. Eksempelvis vil et sprintløb om lørdagen give startrækkefølgen til søndagens Grand Prix. I de udvalgte løbsweekender vil kvalifikationen blive erstattet af sprintløbsmodellen. Klasserne under Formel 1 har  i en årrække kørt med et system der har visse ligheder med det foreslåede, men hvordan motorsportens kongeklasse vil strukturere et sådan setup, bliver meget interessant at få bekræftet.

Hvad er nyt på moving under braking?

Siden 2017 og dermed de seneste 4 Formel 1-sæsoner har moving under braking leveret op- og nedtakt til alle løbsweekender. Sådan fortsætter det ikke fra indeværende sæson. I stedet vil der løbende komme en status på de forgangne måneder, hvor der kåres "Månedens profil" og "Månedens moment". Hertil vil der med mellemrum komme indlæg om et aktuelt emne der optager Formel 1-verdenen i sæsonen som den udspiller sig. Alt er klar til sæson 2021 - Vi håber, De vil synes om det.

It's lights out and away we go!!!