Grand Prix volume 2 1966 to 1973 bog/book

Pris/Price

kr. 100,00

Produceret af/Produced by

Mike Lang

Størrelse eller skala/Size or scale

21x29 cm

Stand/Rating

God stand med præg af alder eller brug. Billederne er en vigtig del af varens beskrivelse.

New item or new old stock. Pictures are an important part of the item description.
Meget god stand med begrænset præg af alder eller brug. Billederne er en vigtig del af varens beskrivelse.

Very good condition with limited signs of age or wear. Pictures are an important part of the item description.
Ny vare eller nyt gammelt lager. Billederne er en vigtig del af varens beskrivelse.

New item or new old stock. Pictures are an important part of the item description.

Varedetaljer/Item details

262 sider. Engelsk tekst. 1. udgave, 1. oplag. Udgivelsesår 1982. Oplyste dimensioner er som lukket./262 pages. English text. 1st edition, 1st issue. Publishing year 1982. Dimensions are as closed.

Kategori/Category